14.2 C
București
AMCCRS
AMCCRS

Notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată de către AMCCRS

Administraţia Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic cu adresa Iancu de Hunedoara nr. 48, etaj 2, Sector 1, București,, telefon (021) 371 50 50, website: www.amccrs-pmb.ro, vă informează prin prezenta despre prelucrarea datelor dumneavoastră personale și drepturile pe care le aveți în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 (denumit în continuare GDRP) și legislația națională privind protecția și securitatea datelor personale, în vigoare.
Scopurile și baza legală a prelucrărilor

În conformitate cu legislația națională( Legea nr. 102/2005 cu completările și modificările ulterioare, Legea nr. 190/2018, Legea nr. 506/2004) și europeană( Regulamentul 2016/679/UE, Directiva 2016/680/CE, Directiva 2002/58/CE) în vigoare, Primăria municipiului București are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale care îi sunt furnizate.

Administraţia Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic prelucrează datele dumneavoastră personale în conformitate cu prevederile GDPR, în calitate de operator, prin intermediul serviciilor/birourilor/compartimentelor din cadrul instituției și se angajează să protejeze datele cu caracter personal de îndată ce intră în posesia lor prin implementarea de măsuri tehnice și organizatorice de securitate.

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate pentru îndeplinirea obligațiilor legale care îi revin operatorului(AMCCRS), conform articolului 6, alin. 1 litera “c” și “e” din GDPR.

În măsura în care sunt necesare categorii speciale de date cu caracter personal, instituția noastră va solicita consimțământul dumneavoastră în conformitate cu prevederile art. 9 alin. 2 lit. “a” din GDPR.

 

Sursa datelor cu caracter personal

Administraţia Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic prin serviciile/birourile/compartimentele sale colectează date personale direct de la dumneavoastră sau de la terți(alte instituții sau entități care se adresează instituției sau alte persoane vizate) sau din documente publice. În cazul în care trebuie să prelucrăm date cu caracter personal obținute de la terțe persoane juridice, aceștia din urmă au obligația de a vă furniza informațiile necesare cu privire la utilizarea datelor cu caracter personal transmise.

 

Categorii de destinatari ai datelor cu caracter personal

  • Datele dumneavoastră personale sunt destinate utilizării de către operator (AMCCRS) și sunt comunicate următorilor destinatari, dacă este cazul:
  • alte instituții/autorități centrale și locale în ale căror atribuții intră rezolvarea problemelor semnalate în petiții, în condițiile legii (O.G. 27/2002 cu modificările și completările ulterioare)
  • instanțelor de judecată în vederea formulării de acțiuni și reprezentării în instanță
  • în cadrul activității de organizare/derulare evenimente a operatorului
  • în cadrul activității de investigare/control.
  • Dezvăluirea datelor către terți se face conform prevederilor legale pentru categoriile de destinatari precizați anterior.

 

Perioada de stocare a datelor personale

Datele dumneavoastră personale sunt stocate pe perioada necesară efectuării tuturor demersurilor întreprinse pentru susținerea activităților serviciilor/birourilor/compartimentelor de relații publice, petiționare, formulare de puncte de vedere, organizare, derulare evenimente, soluționarea acțiunilor de către instanțele de judecată competente, îndeplinirea atribuțiilor legale de control și investigare, soluționare a plângerilor, înregistrarea și soluționarea notificărilor de încălcare a securității datelor cu caracter personal precum și înregistrarea formularelor de declarare responsabil cu protecția datelor, după care vor fi arhivate potrivit legislației în vigoare.

 

Drepturile dumneavoastră și modul de exercitare al acestora

Conform prevederilor legale aplicabile, beneficiați de dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție și procesul decizional individual automatizat.

Pentru exercitarea drepturilor dumneavoastră vă rugăm să contactați direct responsabilul cu protecția datelor din cadrul instituției la adresa de e-mail office@amccrs-pmb.ro.

De asemenea, aveți dreptul de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal pe adresa de e-mail anspdcp@dataprotection.ro.

 

Acest site web folosește cookie-uri pentru a vă îmbunătăți experiența. Vom presupune că sunteți de acord cu acest lucru, dar puteți renunța dacă doriți. ACCEPT POLITICA COOKIES

Politica de confidențialitate și cookie-uri
English English Romanian Romanian
Sari la conținut